FairCoolAdvies
is een bedrijf dat verschillende
activiteiten ontplooit zoals:
           * Advisering bij het ontwerp
              voor de bouw van Energiezuinige
              Koeltechnische installaties
           * Werkzaamheden t.b.v. opleiding en
              examinering in de Koeltechniek
           * Verhuur van opslagruimte
           * Het ontwikkelen van webpagina's